Współpraca

Od początku swojej pracy zawodowej współpracuję z firmami wydobywającymi surowce mineralne, wspierając je w obserwacji, interpretacji i prognozowaniu deformacji górotworu oraz przemieszczeń powierzchni terenu. Badania te mają na celu zaproponowanie strategii działań zapobiegawczych minimalizujących przewidywane skutki działalności człowieka w górotworze. Opracowane metody badawcze, warsztat naukowy i doświadczenie zawodowe pozwalają mi nie tylko ocenić zagrożenia, ale także ryzyka związane z inwestycjami górniczymi. Choć wspomniane obszary badawcze opierają się na metodach pomiarów geodezyjnych i teledetekcyjnych, w celu prognozowania przemieszczeń powierzchni terenu w swojej pracy stosuję również zaawansowane modelowanie matematyczne i GIS (Systemy Informacji Geograficznej). Od kilku lat wraz z doktorantami rozwijam również metody sztucznej inteligencji (logika rozmyta, sztuczne sieci neuronowe) w zastosowaniach do badań ruchów powierzchniowych wywołanych działalnością człowieka.

Metody te stosujemy wspólnie z całą grupą badawczą Land Subsidence and Hazard Mitigation Research Group we współpracy z samorządami, przemysłem i innymi organizacjami naukowymi.

W trakcie mojej dotychczasowej kariery zawodowej byłem kierownikiem bądź wykonawcą ponad 200-stu projektów dla przemysłu i innych organizacji naukowych. Najważniejsze z tych projektów przedstawione zostały poniżej.

Analiza przemieszczeń powierzchni terenu na obszarach znajdujących się poza prognozowanymi wpływami aktualnie działajacych i zamkniętych kopalni węgla w rejonie Zagłębia Ruhry w Niemczech

Projekt badawczy realizowany przez Uniwersytet Techniczny w Clausthal/Niemcy i przedsiębiorstwo 4GIS w Krakowie, członek zespołu w latach 2014-2018


Opracowanie systemu komputerowego w celu zarządzania przemieszczeniami powierzchni terenu, oceny uszkodzeń budynków oraz wspomagania procesu kartograficznego na obszarze kopalni miedzi w KGHM “Polska Miedź” S.A.

Projekt badawczy realizowany przez przedsiębiorstwo Intergraph/Hexagon Geospatial Polska, członek zespołu w latach 2004-2007


Prognozowanie przemieszczeń powierzchni terenu dla górotworu solnego – kopalnia soli Asse w Niemczech

Projekt badawczy realizowany przez przedsiębiorstwo Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Muenchen (GSF), Drezno/Niemcy, ekspert ds. przemieszczeń powierzchni terenu w latach 2004-2006


Opracowanie nowego modelu matematycznego wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w LGOM (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy) w oparciu o teorię Knothego-Budryka: etap I i II

Projekt badawczy realizowany dla KGHM „Polska Miedz S.A.” przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, nr 5.5.150.27, kierownik projektu w latach 1997-1998


Database project for implementation and supervision of directional drilling

Projekt badawczy realizowany dla przedsiębiorstwa Bohrgesellschaft Rhein Ruhr AG w Clausthal-Zellerfeld/Niemcy, kierownik projektu w latach 1992-1993


Alternatywny model obliczeniowy dla oceny bariery górotworu przy składowaniu odpadów toksycznych i radioaktywnych w głębokich formacjach geologicznych

Projekt badawczy realizowany przez Uniwersytet Techniczny w Clausthal/Niemcy i Ministerstwo Nauki i Sztuki Dolnej Saksonii/Niemcy, członek zespołu w latach 1990-1993


Badania nad określeniem parametrów górotworu oraz funkcji parametrycznych dla celów prognozowania przemieszczeń powierzchni terenu

Projekt badawczy realizowany przez Uniwersytet Techniczny w Clausthal/Niemcy i przedsiębiorstwo Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, członek zespołu w latach 1990-1992


%d bloggers like this: