Badania naukowe

Byłem kierownikiem 5-ciu grantów naukowo-badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Brałem udział w ocenie projektów unijnych w ramach programów ramowych UE. W latach 2012-2015, na zaproszenie Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk i Waddenakademie, byłem członkiem 8-osobowego międzynarodowego komitetu sterującego ds. „Long term subsidence study in the Wadden Sea Region”. Od 2015 r. jestem członkiem zespołu w projekcie IGCP641 UNESCO. Utrzymuję ścisłe kontakty z gremiami naukowymi w Niemczech, Norwegii, Holandii, ChRL, RPA. Od 2006 r. jestem członkiem prezydium i przewodniczącym 4-tej komisji International Society for Mine Surveying (ISM), a od 2014 r. także przewodniczącym Polskiego Komitetu ISM. Od 2016 r. jestem członkiem Komitetu Geodezji PAN. Pełnię również funkcję członka Amerykańskiej Unii Geofizycznej oraz Deutsche Markscheider Verein e.V.

Jestem autorem lub współautorem ponad 150-ciu publikacji naukowych cytowanych w kraju i zagranicą. Pełna lista mojego dorobku naukowego jest dostępna na portalach: ResearchGate, ORCID, Scopus, Google Scholar oraz na stronie internetowej Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Oprogramowanie Gamma Remote Sensing

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Kierownik projektu: Ryszard Hejmanowski
Członkowie zespołu badawczego: Agnieszka A. Malinowska, Wojciech T. Witkowski, Artur Guzy
Kwota finansowania: 100 000 PLN
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czas trwania: 2020
Zobacz więcej na stronie internetowej projektu


Mechanizm, monitoring i modelowanie procesów powstawania deformacji warstw skalnych i powierzchni terenu oraz aktywacji stref uskokowych na skutek podziemnej eksploatacji złóż surowców mineralnych

Project nr IGCP 641
Kierownicy projektu: Pietro Teatini, Devin L. Galloway, Shujun Ye, Dora Carreon
Członkowie zespołu badawczego: Ryszard Hejmanowski, Agnieszka A. Malinowska, Wojciech T. Witkowski, Artur Guzy
Źródło finansowania: UNESCO
Czas trwania: 2017-2020
Zobacz więcej na stronie internetowej projektu


Monitoring i rozwój systemu wczesnego ostrzegania przed deformacjami nieciągłymi przy wykorzystaniu inteligentnych sensorów i InSAR

Projekt nr 39917
Kierownicy projektu: Agnieszka A. Malinowska, Maria Ferentinou
Członkowie zespołu badawczego: Wojciech T. Witkowski, Ryszard Hejmanowski, Artur Guzy, Hendrik Grobler
Źródło finansowania: Europejska Agencja Kosmiczna
Czas trwania: 2017-2018
Zobacz więcej na stronie internetowej projektu


Porównanie badań naukowych nad przemieszczeniami powierzchni terenu w Polsce i Chinach

Projekt nr G2017001
Kierownik projektu: Ryszard Hejmanowski
Członkowie zespołu badawczego: Agnieszka A. Malinowska, Wojciech T. Witkowski, Artur Guzy, Dai Hua-yang, Wei Tang
Źródło finansowania: China’s Belt and Road Initiative
Czas trwania: 2015-2018
Zobacz więcej na stronie internetowej projektu


Model migracji pustki w górotworze naruszonym, generującej deformacje nieciągłe powierzchni terenu

OPUS-8 Grant nr 2014/15/B/ST10/04892
Kierownik projektu: Agnieszka A. Malinowska
Członek zespołu badawczego: Ryszard Hejmanowski
Kwota finansowania: 393 679 PLN
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Czas trwania: 2015-2018
Zobacz więcej na stronie internetowej projektu


Nowy algorytm modelowania obniżeń powierzchni terenu spowodowanych odwodnieniem górotworu

PRELUDIUM-7 Grant nr 2014/13/N/ST10/02845
Kierownik projektu: Wojciech T. Witkowski
Opiekun naukowy: Ryszard Hejmanowski
Kwota finansowania: 99 463 PLN
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Czas trwania: 2015-2017
Zobacz więcej na stronie internetowej projektu


Komitet sterujący ds. obniżeń powierzchni terenu

Projekt pod auspicjami Wadden Academie
Członek zespołu badawczego: Ryszard Hejmanowski
Źródło finansowania: Wadden Academie, Holandia
Czas trwania: 2013-2015
Zobacz więcej na stronie internetowej projektu


Model predykcji zagrożenia budynków i obiektów liniowych na terenach podlegających deformacjom powierzchni i algorytm wsparcia procesów decyzyjnych w aspekcie zachowania bezpieczeństwa powszechnego

SONATA-1 Grant nr 2011/01/D/ST10/06958
Kierownik projektu: Agnieszka A. Malinowska
Członek zespołu badawczego: Ryszard Hejmanowski
Kwota finansowania: 253 780 PLN
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Czas trwania: 2011-2014
Zobacz więcej na stronie internetowej projektu


Analiza wpływu wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego na obniżenia powierzchni terenu

Grant nr N N524 373337
Kierownik projektu: Ryszard Hejmanowski
Kwota finansowania: 300 000 PLN
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czas trwania: 2009-2011
Zobacz więcej na stronie internetowej projektu


Optymalizacja ryzyka zniszczenia obiektów infrastruktury powierzchniowej w oparciu o logikę rozmytą

Grant nr N524 026 32/2620
Kierownik projektu: Ryszard Hejmanowski
Kwota finansowania: 250 000 PLN
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czas trwania: 2007-2009


Optymalizacja wyznaczania odkształceń poziomych powierzchni terenu w aspekcie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury na terenach górniczych

Grant nr 5T12E04124
Kierownik projektu: Ryszard Hejmanowski
Źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych
Czas trwania: 2003-2005


Projekt usuwania skutków powodzi – Bank Światowy

Grant nr 4264-POL-B.1.1.2.
Kierownictwo projektu: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Krakowie i we Wrocławiu
Członek zespołu badawczego: Ryszard Hejmanowski
Źródło finansowania: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Czas trwania: 2002-2003


Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu dla złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych na bazie uogólnionej teorii Knothego

Grant nr 18.18.150.297
Kierownik projektu: Ryszard Hejmanowski
Źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych
Czas trwania: 1998-2001


%d bloggers like this: